Klíčové novinky PowerMill 2021

admincamCAM Rubrika

Zrychlení systému

 • Lepší využití multi-threading.
 • Zrychlena detekce a tvorba drah na horizontálních plochách.
 • Rychlejší výpočet drah s použitou volbou Automatické zamezení kolize.
 • Rychlejší výpočet propojovacích pohybů.
 • Zrychlen výpočet hrubování až o 30%. Aktuální časová úspora výpočtu záleží na typu dílce a použitém nástroji.
 • Zrychlen výpočet drah nástroje, které používají hranici zbytkového materiálu.
 • Zrychlen výpočet drah nástroje, které používají zaoblení modelu.
 • Zrychlena kontrola kolize drah nástrojů.

Další vylepšení

 • Vylepšena kvalita drah strategie Strmé & Plošné pokud dráha používala plochy kontrolované na kolizi.
 • Dráhy s použitou volbou automatického zamezení kolize nyní obsahují více bodů pro dosažení hladšího pohybu obráběcího stroje.
 • Vylepšena funkce odstranění nebezpečných segmentů u hrubování.
 • Velikost zaoblení modelu je nyní zobrazena v jednotkách průměru nástroje (TDU).

Opravy chyb

 • Opraven výpočet hladiny Z při použití tvarového nástroje.
 • Opraven výpočet hladiny Z při použití soudečkového pro víceosé obrábění.
 • Vylepšen algoritmus pro rotační obrábění.
 • Opravena kontrola kolize pohybu rychloposuvem ve ViewMill.
 • Opraveno zobrazení úvodní obrazovky PowerMill na monitorech s velkým rozlišením.
 • Opraven pád PowerMill při stisknutí klávesy ESC při běhu makra.
 • Vylepšeno chybové hlášení při chybě tvorby dokumentace.
 • Opraven pád programu při tvorbě zbytkového hrubování.
 • Opraveny propojovací pohyby u vrtání.