Editor NC-kódů

Přenos a správa NC dat

Monitoring výroby

Kinematická simulace stroje

CIMCO Editor


Světově nejznámější editor NC-kódů


Vykreslení nástrojových drah
Simulace odebírání polotovaru
Změna řezných podmínek
Přečíslování řádků, nástrojů


Prozkoumat cimco editor
Image
Image

CIMCO Monitoring strojů


Řešení pro monitoring strojů a kompletní sběr výrobních dat


Sběr dat ze strojů
On-line reporty a grafy
Přístup k informacím odkudkoliv
Vyhodnocení efektivity CNC


PROZKOUMAT CIMCO MDC-max

CIMCO DNC-Max


DNC síťová komunikace nejen pro CNC stroje, roboty, PLC systémy.


Ucelený tok programů do výroby
Jednotné a zálohované úložiště
Eliminace potíží při přenášení NC-programů na stroje
Nezávislost na velikosti programů a paměti stroje


Prozkoumat cimco DNC-max
Image

Image Image

CIMCO NC-Base


Organizujte a pracujte se všemi dokumenty spojenými s výrobou.


Ucelený tok programů do výroby
Jednotné a zálohované úložiště
Eliminace potíží při přenášení NC-programů na stroje
Nezávislost na velikosti programů a paměti stroje


Prozkoumat cimco NC-BASE
Image

Světově nejznámější editor NC-kódů.


Vykreslení nástrojových drah
Simulace odebírání polotovaru
Změna řezných podmínek
Přečíslování řádků, nástrojů


Prozkoumat cimco editor

Image

DNC síťová komunikace nejen pro CNC stroje, roboty, PLC systémy.


Ucelený tok programů do výroby
Jednotné a zálohované úložiště
Eliminace potíží při přenášení NC programů na stroje
Nezávislost na velikosti programů a pameti stroje


Prozkoumat cimco DNC

Image

Řešení pro monitoring strojů a kopletní sběr výrobních dat


Sběr dat ze strojů
On-line reporty a grafy
Přístup k informacím odkudkoliv
Vyhodnocení efektivity CNC


PROZKOUMAT CIMCO MDC

Image Image

Organizujte a pracujte se všemi dokumenty spojenými s výrobou.

Vykreslení nástrojových drah
Simulace odebírání polotovaru
Změna řezných podmínek
Přečíslování řádků, nástrojůProzkoumat cimco NC-BASE