Editor a simulátor NC-kódů

Profesionální editor NC Programu

 

Každý CNC programátor nebo operátor stroje ve výrobním středisku, který je zodpovědný za vytváření a úpravu NC programů, potřebuje rychlý a přizpůsobivý profesionální nástroj. CIMCO Edit je poslední verzí nejpopulárnějšího editoru NC programů na trhu. Za několik posledních let bylo nainstalováno přes 80.000 licencí tohoto programu. CIMCO Edit je profesionální nástroj pro CNC programátory, teří vyžadují plnohodnotný, spolehlivý a ekonomicky výhodný profesionální nástroj pro úpravu programů a komunikaci se stroji. CIMCO Edit poskytuje úplnou sadu základních nástrojů pro úpravu NC  programů, které moderní editování NC programů vyžaduje.

Image
Světově nejznámější editor NC-kódů

Vykreslení nástrojových drah
Simulace odebírání polotovaru
Změna řezných podmínek
Přečíslování řádků, nástrojů


VIDEO CIMCO Editor

Image

Uživatelsky přívětivý

CIMCO Edit nemá žádná omezení ve velikosti programu a obsahuje funkce pro úpravu NC kódů jako je číslování/přečíslování, operace se znaky a vyhledání rozsahu v souřadnicích XYZ. Obsahuje také matematické funkce včetně základních operací jako je natočení, zrcadlení, korekce nástroje a posunutí. CIMCO Edit poskytuje všechny funkce, které by jste od editoru očekávali, včetně funkce „drag-and-drop“ („přetáhni a pusť“) pro úpravu textu. CIMCO Edit lze libovolně nastavit a měnit jeho vlastnosti a snadno jej tak přizpůsobit požadovanému programátorskému prostředí. Každá část programu CIMCO Edit je nová, od nového rozvržení panelů až po dynamicky upravitelné nástrojové lišty a menu. CIMCO Edit také obsahuje nový a výkonný nástroj pro porovnání souborů, přepracovaného pomocníka pro vykreslení drah nástrojů a novou programátorskou pomůcku NC- pomocník a další.

NC-pomocník

 

Díky funkci NC-pomocník můžete upravovat NC kód rychleji a jednodušeji než dříve. Umístěním  kurzoru na libovolnou M nebo G funkci NC-pomocník sám rozpozná kód a umožní změnit hodnoty pomocí interaktivního rozhraní propojeného s příslušným NC kódem. Po zadání požadované hodnoty pro určitou proměnnou, funkce NC-pomocník provede automaticky aktualizaci NC kódu. Nástroj NC-pomocník umožňuje rychlé vkládání a úpravu složitějších cyklů a operací. CIMCO Edit obsahuje připravené cykly a makra pro nejčastější operace jako je start programu, ukončení programu nebo výměna nástroje atd.. Můžete si také zaznamenat nebo vytvořit vlastní uživatelský cyklus nebo makro podle svých požadavků pro operace, které používáte nejčastěji.

CNC komunikace a DNC

CIMCO Edit má zabudovanou funkci pro DNC přenos pomocí spolehlivé sériové linky RS-232 a umí komunikovat s různými CNC řídicími systémy. Pomocí funkce DNC přenosu můžete zasílat a přijímat NC programy do více strojů současně přímo z prostředí CIMCO Edit.

Image
Image

Chytré porovnání souboru

 

CIMCO Edit disponuje funkcí pro rychlé a plně nastavitelné porovnání souborů, které umožňuje uživateli rychlé nalezení změn v NC programu. Při porovnání souborů se zvýrazní změny a vymazané či vložené řádky. Nepodstatné změny, např. jiné číslování řádků a jiné rozmístění mezer, se zanedbají. Případné rozdíly jsou zobrazeny na jednotlivých řádcích s barevným vyznačením rozdílného místa nebo je možné zobrazit všechna změněná místa naráz, seřazená pod sebou. Takto zobrazené změny je možné vytisknout pro pozdější kontrolu.

 

Podpora pro Mazatrol soubory

 

CIMCO Edit přichází s podporou pro prohlížení Mazatrol programů přímo v prostředí editoru namísto v Mazak kontrolním systému na dílně. Pomocí funkce pro porovnání Mazatrol programů můžete rychle ověřit a zkontrolovat změny v programu.

Grafické vykreslení drah

 

Vykreslení drah pro 3D frézování / 2D soustružení umožňuje zobrazit NC programy pro 3-osou frézku a 2-osý soustruh. Průběh vykreslování může být plynulý vpřed i vzad nebo po jednotlivých krocích. Při úpravě NC programu je automaticky provedena aktualizace, která se okamžitě projeví v grafickém výstupu. Při vykreslování lze zobrazení dynamicky zvětšovat nebo zmenšovat, posouvat, natáčet a používat funkce pro měření. CIMCO Edit podporuje zobrazení obrábění v tělese s kontrolou kolizí držáku nástroje a kolizí při rychloposuvu.

Image

Kinematická simulace stroje v prostředí Cimco Editoru: