Monitoring výroby, vyhodnocování efektivity CNC strojů

V dnešní době, která klade velké nároky na rychlost dodání, kvalitu provedení a co nejnižší cenu, je nezanedbatelnou konkurenční výhodou monitoring výroby. Naši zákazníci v oblasti CNC obrábění se jednoznačně shodují v tom, že jedním z hlavních přínosů monitoringu je možnost zachycení aktuálního stavu ve výrobě. V případě klesajících hodnot parametrů spojených s výrobním procesem mohou výrobní CNC provozy okamžitě učinit kroky vedoucí k nápravě.

Co může zahrnovat implementace monitoringu výroby?

Každá instalace je připravena zákazníkovi na míru. V rámci našeho monitorovacího řešení spojujeme praxí ověřený software pro tvorbu, správu a monitoring výroby CIMCO spolu s dlouholetou zkušeností firmy v oblasti výroby na CNC obráběcích strojích. Výsledkem může být monitoring výroby, který poskytne informace o časovém využití stroje, zachycením jeho aktuálních stavů ve výrobě včetně informací, jako jsou:

- údaje o vyráběné zakázce získané z informačního systému
- údaje o operátorovi z docházkového systému
- údaje o prostojích a jejich důvodech
- údaje o technologických parametrech a nastavení potenciometrů během výroby

Image

Řešení pro monitoring strojů a kopletní sběr výrobních dat


Vykreslení nástrojových drah
Simulace odebírání polotovaru
Změna řezných podmínek
Přečíslování řádků, nástrojů


PROZKOUMAT CIMCO MDC

Image

Máte přehled o aktuálním dění ve výrobě?

Řešení přehledně zobrazuje aktuální dění ve výrobních CNC provozech na vašem monitoru nebo chytrém telefonu. Zobrazení doplní o informaci, jak jsou plněny základní parametry výroby – počet vyráběných dílců nebo procentuální vytížení strojů. V rychlém náhledu uvidíte, jaký operátor je u stroje nebo jaká zakázka se aktuálně vyrábí.

Vrátila se vám investice do nové CNC technologie (stroje, automatizace, nástroje atd.)?

Nástroje monitoringu umožní popsat stav před nákupem (výchozí stav) a po zavedení (žádaný stav) nové technologie do výroby. Na základě zjištěných parametrů, jako je čas v řezu, efektivita a kvalita pracoviště apod., můžete objektivně vyhodnotit návratnost a dlouhodobý přínos investice.

Znáte skutečné náklady na výrobu daného dílce?

Řešení sleduje dlouhodobě výrobu dané zakázky a dokáže stanovit přesný nebo průměrný čas na výrobu daného dílce. Na základě skutečného výrobního času lze následně stanovit normu, zkontrolovat kalkulaci nabídky, případně využít zjištěný skutečný čas na odhad kalkulace podobného dílce. Lze rovněž porovnávat skutečný výrobní čas mezi jednotlivými monitorovanými stroji. Zjištěné údaje je možné následně exportovat do firemního informačního systému, který tak má aktuální informace o počtu vyrobených kusů a skutečných nákladech na výrobu.

Jaké stroje dokážete monitorovat?

V rámci našeho zaměření jde především o CNC obráběcí stroje (např. Mazak, Brother, Okuma, Haas, Fidie, Hurco, Fanuc, DMG-Mori, Hermle, Tajmac-ZPS, Manuhrin, MAS, TOS Hulín, Fermat atd.) a stroje s řídicími systémy (např. Fanuc, Siemens, Heidenhain, Mitsubishi atd.). Během naší praxe jsme však monitorovali i konvenční stroje, brusky, elektroerozivní stroje, automaty, linky i roboty.

Jaké parametry dokážete sledovat?

Parametry pro monitoring strojů jsou závislé na stáří a možnostech řídicího systému. U nových strojů jsou nejčastěji sledovány počty vyrobených kusů, čas obrábění, nastavení potenciometrů, název spuštěného programu, stav alarmu, stav zastavení běhu stroje, výměna palet atd.

Image
Image

Zprávy a grafy

S vestavěnou funkcí pro generování zpráv můžete jednoduše zobrazit nashromážděná data ve formě tabulky nebo grafu a zjistit tak, jak je Vaše plánovaná produkce plněna, popřípadě kde jsou skryté rezervy či nedostatky:

- Délka obráběcího cyklu na vyrobený díl.
- Počet dílů na směnu / obsluh.
- Počet špatných výrobků.
- Prostoje stroje.
- Plánovaná údržba.
- Neplánovaná údržba.
- Čas seřízení na díl.
- Efektivita obsluhy.
- Celková efektivita zařízení (OEE).

Zobrazení stavů strojů v reálném čase (na první pohled zjistíte, v jakém stavu se jednotlivé stroje nachází, které stroje právě pracují apod.). 

Proč pořizovat další software do vaší výroby?

Dle našich zkušeností vlastní běžná strojírenská firma průměrně pět různých strojírenských softwarů. Nejčastější složení je jeden software na přípravu výroby, dva na konstrukci a dva na NC programování. K nim je potřeba přičíst ještě informační systém a všudypřítomný Excel, resp. MS Office. Všechny tyto programy byly nakoupeny s vidinou, že přinesou zvýšení efektivity výroby. Pokud se však zákazníka zeptáme, zda ví, jaký je skutečný dlouhodobý přínos daného softwaru, technologie, stroje nebo nástroje ve spojení s výrobním časem stroje, většinou odpoví: „My si myslíme…“ Proto jsme přišli s řešením, kde zákazník najde přesnou a jednoznačnou informaci o konkrétních přínosech, a to v dlouhodobém horizontu. Ze získaných informací je zřejmé, že průměrná návratnost investice do tohoto řešení je kolem jednoho roku.

Image