Image

Machining Extension


Výrobní rozšíření pro Fusion 360 přináší novou klíčovou funkcionalitu.

Výrobní rozšíření přidává do výrobní části programu Fusion 360 funkce, které podstatným způsobem zvyšují produktivitu přípravy výroby. Funkce výrobního rozšíření jsou přebírány z vyšších CAM programů, jako je Autodesk PowerMill nebo Autodesk FeatureCAM. Pro pomoc s jeho aktivací v prostředí Fusionu nás neváhejte kontaktovat.

Image

Rozpoznávání děr


Rozpoznání děr automatizuje proces vytváření vrtacích operací, automatizuje proces vytváření jednotlivých operací pro obrobení děr. Model je analyzován na válcové plochy a těmto válcovým plochám je následně přiřazena tzv. Akce. Akce bude určitá kombinace operací jako jsou: navrtání, předvrtání, vrtání, zahloubení, tvorba závitů nebo vystružování. Výběrem rozpoznaných děr můžete docílit jiného typu Akce, tedy může dojít k editaci rozpoznané díry a nahrazení díry prosté za díru závitovou. Nástroje budou vybrány z knihoven nástrojů, které určí sám programátor. Výběrem vlastní knihovny nástrojů s nástroji, jež má programátor k dispozici na dílně, dojde k reálnějšímu výběru nástrojů. Díry lze rozpoznat v libovolné rovině, na jakékoli ploše, nebo rozpoznání omezit na rovinu aktivního nastavení. Díky tomu je rozpoznávání děr použitelné pro jakoukoliv rotační aplikaci, kde otvory protínají válec (4. osa) nebo jakýkoli vícehranný díl (5 os).
Měření volných ploch sondou


Když programujete obráběcí stroje, musíte se nejen vypořádat s obtížemi správy CAD dat, ale také se musíte ujistit, že jsou vaše dráhy nástrojů aktuální, a že je do stroje načten správný NC program. Fusion 360 řeší problémy správy starších dat kontrolou verzí, takže se můžete vrátit k předchozí verzi, pokud je to potřeba. Pokud návrh potřebujete sdílet se spolupracovníky, Fusion 360 vám umožní rychle vytvořit odkazy návrhu ke sdílení, které můžete chránit heslem, takže je snadné sdílet data při zachování maximální bezpečnosti. Vaše data jsou přístupná na počítačích Mac, PC a mobilních zařízeních, takže můžete pracovat kdekoli a kdykoli.


Strategie Strmé a plošné


Strategie "Steep and shallow" je dokončovací strategie, která obrábí strmé části ploch za pomocí konturovacích drah (strategie Contour) a mělké části pomocí strategií Parallel nebo Scallop. Tuto strategii můžete použít například na volně modelovaných plochách, tedy na plochách, které obsahují volné úhly a je zapotřebí obrábět jak strmé části tak i mělké části ploch. Použití této strategie vám ušetří čas tím, že vytvoří dráhu nástroje pro strmé i mělké oblasti najednou a také obsahuje řadu ovládacích prvků, které umožňují efektivní obrábění.
Ořezávání dráhy nástroje


Díky rozšíření je možné ořezat nežádoucí části dráhy nástroje a tím v mnohem kratším čase získat efektivní výstup pro obrábění. Stačí definovat uzavřenou oblast a určit, zda ponechat dráhy nástroje uvnitř, nebo vně této hranice. Úprava dráhy nástroje zůstává zachována v historii dráhy a je možné ji kdykoliv změnit podle aktuální potřeby.


Aditivní výroba


Tato funkce slouží pro přípravu projektů určených pro 3D tisk. Řeší specifikaci 3D tiskárny, automatické zarovnání, generování drah a náhledu, i vytváření a export tiskových souborů. Funkce lze rovněž použít pro 3D tiskárny podporující tisk kovů. Nastavením s volbou typu 3D tiskárny získáte k dispozici klíčové nástroje pro standardní pracovní postupy jako jsou: umístění a orientace modelů na podložku, definování a použití podpůrných struktur, generování a zobrazení drah. I zde platí koncept těles a součástí. Komponenty jsou důležité ve chvíli, kdy je zapotřebí najednou umístit na podložku více těles: v prostředí Výroby se uplatní příkazy pro posuny a otáčení pouze pro komponenty, nikoli pro jednotlivá tělesa.
Rotační obrábění neválcových dílcůZáložka Víceosé nyní obsahuje novou volbu Rotační, která umožňuje obrábět i obecné tvary pomocí 4osého obrábění. Obrobek tedy nemusí mít čistě válcový tvar a i tak jej lze obrobit např. na děličce. Strategie má k dispozici 3 různé způsoby tvorby dráhy nástroje: Spirála, Lineární a Kruhové.