Image

Integrovaný CAM do Inventoru zjednodušuje celý proces CNC výroby


Inventor CAM, dříve známý jako Inventor HSM, je jedním ze tří CAM systémů platformy Autodesk HSM. Jako doplněk pro Inventor je dostupný v Product Design and Manufacturing Collection.
Autodesk Inventor CAM je jedním z rodiny CAM systémů založených na platformě HSM. Stejně jako systém HSMWORKS je plně integrován do známé konstrukční aplikace Inventor a přináší tak všechny benefity, pracovní prostředí a ovládání tohoto robustního modeláře.

Image

Inventor CAM je k dispozici jako součást balíku aplikací Product Design and Manufacturing Collection.


Image

Autodesk Inventor® přináší profesionální řešení pro 3D strojní konstruování, simulace, tvorbu nástrojového vybavení a komunikaci návrhů. Pomůže vám vytvářet skvělé produkty za nižší náklady a v kratším čase. Inventor je základním prvkem celého řešení společnosti Autodesk pro produktový vývoj. V Inventoru vytváříte přesné trojrozměrné digitální modely. S jejich pomocí můžete při konstruování ověřovat formu, umístění i funkce návrhu a omezit na minimum nutnost posuzovat návrh nad fyzickými prototypy.

Image

Software pro 2D a 3D CAD, který se stal standardem technické dokumentace.

Image

Spravuje, vytváří verze a zálohuje návrhová data konstrukčního týmu.

Image

3D design, animace a rendering pro hry a návrhovou vizualizaci

Image

CAD integrovaná analýza metodou konečných prvků.

Image

Optimalizace nářezových plánů dle skutečných tvarů a směru vláken

Image

CAD/CAM/CAE systém nové generace využívající technologie cloudu.

Image

CAD nezávislé cloud úložiště pro jednotlivce a malé týmy.

Image

Zachycení reality, práce s mračny bodů a naskenovanými 3D objekty.

Image

Jednotná prezentace 3D CAD a BIM návrhů se správou kolizí a virtuální realitou.

Image

Koncepty, plány a layouty výrobních linek nebo celých podniků.

Image

Integrované 2 až 5 osé HSM obrábění pro 3D CAD systém SolidWorks.

Image

Integrované 2 až 5 osé HSM obrábění, včetně programování soustruhů a řezání.


Přehledné pracovní prostředí Inventoru


Světově nejrozšířenější 3D CAD modelář Autodesk Inventor nabízí svým uživatelům jednotné a ucelené pracovní prostředí s moderním vzhledem, které se neustále zdokonaluje. Každá funkce je detailně popsána včetně obrázků v nápovědě, celý systém je nativně v češtině. Nová dialogová okna minimalizují nutný počet kliknutí uživatele a celý proces od návrhu po výrobu je tak díky Inventoru maximálně efektivní.


Image
Image
Image
Image

Image

Moderní a rychlý CAM systém


Autodesk Inventor CAM, který je plně integrován do Inventoru, pracuje na 64-bitové struktuře. Využívá tak tedy naplno výpočetní výkon dostupné pracovní stanice. Pokud by i to bylo málo, technologie Distributed CAM umožňuje zpřístupňit výpočetní výkon dalších počítačů v lokální síti bez potřeby dalších licencí. Díky tomu je tedy možné výpočty pro obrábění velmi složitých 3D dílců, typicky forem, maximálně zrychlit. Další urychlení prací přináší produktivní funkce pro hromadné změny řezných podmínek a parametrů napříč celou již hotovou technologií, přenášení technologií z již naprogramovaných modelů a nebo například simulátor NC-kódu s 3D vykreslením dráhy, který je již součástí licence tohoto CAD/CAM systému.


Asociativní propojení dat díky AnyCAD


Technologie AnyCAD umožňuje spolupráci v návrhovém prostředí s více CAD systémy: poskytuje asociativní propojení systémů STEP, CATIA, SolidWorks, NX, PTC Creo, Wildfire, Autodesk Alias a AutoCAD přímo s Inventorem – bez nutnosti převodu souborů.

S Inventorem můžete snadno zapracovat data z aplikace AutoCAD® či 3D data do jediného digitálního modelu a vytvořit virtuální znázornění finálního výrobku. Inventor vám pomáhá těžit z výhod 3D vývoje výrobků i tím, že poskytuje asociativní propojení s nativními soubory DWG, čímž odpadá riziko nepřesných převodů dat. Využití cenných DWG souborů přímo v Inventoru vám pomůže zvýšit konkurenceschopnost, poskytovat klientům hodnotnější služby a vyrábět skvělé produkty.


Image

Integrovaná týmová správa dat


Inventor je úzce propojen s aplikací Autodesk® Vault. To zajišťuje efektivní a bezpečnou výměnu návrhových dat a podporuje spolupráci mezi konstrukčními a výrobními týmy již v počátečních fázích navrhování. Technologie AnyCAD umožňuje spolupráci v návrhovém prostředí s více CAD systémy: poskytuje asociativní propojení systémů STEP, CATIA, SolidWorks, NX, PTC Creo, Wildfire, Autodesk Alias a AutoCAD přímo s Inventorem – bez nutnosti převodu souborů.


Rozsáhlá knihovna postprocesorů zdarma


Dráhy nástroje z CAM programu je potřeba převést do jazyka řídícího systému obráběcího stroje. Takovýto překladač se nazývá postprocesor. Myslíme si, že by všichni měli mít přístup k postprocesoru, který potřebují, takže nabízíme rozsáhlou online knihovnu open source postprocesorů zdarma. Opravdu mnoho těchto postprocesorů bez zásahu funguje velmi dobře, zejména na tříosých strojích. Ale také víme, že ne každý má čas a schopnosti na to, aby si přizpůsobil postprocesor požadavkům stroje. CAD Studio jako partner Autodesku pro Vás umí vytvořit a odladit postprocesor pro mnoho typů různě vybavených CNC strojů za velmi výhodných podmínek.